Výměna semen 2016 - 2017

Pravidla objednávání semen: :

  1. Zájemce si rostliny vybere z nabídkového seznamu.
  2. Čísla vybraných položek vepíše ve vzestupném pořadí do tabulky v objednávkovém listě nebo přímo do mailu.
  3. Počet položek není nijak omezen.
  4. Objednávkový list zašle e-mailem nebo poštou na adresu organizátora akce.
  5. Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí, přednost budou mít dárci semen.
  6. Semena si mohou objednávat i nečlenové klubu z České a Slovenské republiky, Polska a Rakouska, jejich objednávky budou ale vyřizovány až po 22.12.
  7. Vyřízená objednávka bude odeslána zájemci doporučeně poštou.
  8. Součástí zásilky bude kromě zboží i vyúčtování.
  9. Cenu za objednávku bude kromě sumy za semena tvořit i manipulační poplatek 40 Kč a náklady na poštovné (s výjimkou štědrých dárců – viz bod 13).
  10. Platba proběhne teprve po obdržení objednávky.
  11. Nedohodne-li se zájemce s organizátorem osobně jinak, bude požadovaná suma odeslána na adresu organizátora pomocí poštovní poukázky typu C.
  12. Cena za jednu položku je 10 Kč. Pro dárce a členy klubu do 22.12. platí zvýhodněná cena 5 Kč.
  13. Dárci semen budou dále zvýhodněni podle následujícího schématu:
  a) Dárci do 10 položek mají nárok na 10 položek zdarma, platí manipulační poplatek i poštovné.
  b) Dárci 11-20 položek mají nárok na 20 položek zdarma, platí manipulační poplatek i poštovné.
  c) Dárci 21-39 položek mají nárok na 25 položek zdarma, platí manipulační poplatek i poštovné.
  d) Dárci 40-49 položek mají nárok na 25 položek zdarma, NEPLATÍ manipulační poplatek, platí ale poštovné.
  e) Dárci nad 50 položek mají nárok na 25 položek zdarma, NEPLATÍ manipulační poplatek ani poštovné.

Kontakt:
Miroslav Pospíšil, Palackého nám. 14, 665 01 Rosice
mobil: 606 544 132, 607 567 772
e-mail: zahrady.pospisil@seznam.cz

Ke stažení:

 • Objednávací list

 • Seznam semen 2016-2017

 • Poslední aktualizace:25.9.2017

  Copyright © Klub skalničkářů Brno

  webmaster: Petra Roznosová, Jiří Roznos
  www.FOTOJE.cz

  
  skalnickář