Klubová knihovna

 Pravidla půjčování klubových knih a časopisů:

Klubová knihovnička je od letošního roku umístěna u přítele p. Rozehnala na Barvičově ulici v Brně.

Půjčování probíhá tak, že si zájemci na členské schůzi podle seznamu, který je k dispozici zde nebo v tištěné podobě u knihovnice p. Ruttkayové, vyberou knihy nebo časopisy a na další členské schůzi tyto obdrží. Pokud knihovnice nebude přítomna, je možné si nahlásit požadované výpůjčky příteli Rozehnalovi a poté je na další schůzi též obdrží.

Vracet výpůjčky budou členové také na členských schůzích.

Poslední aktualizace:3.12.2017

Copyright © Klub skalničkářů Brno

webmaster: Petra Roznosová, Jiří Roznos
www.FOTOJE.cz


skalnickář