Informace o klubu

Klub je specializovanou zájmovou organizací, sdružující milovníky přírody a zájemce o pěstování skalniček a okrasných dřevin z celé republiky. Hlavním smyslem jeho činnosti je vytvářet svým členům k naplňování těchto cílů optimální podmínky. Soustavnou osvětovou činností pomáhá klub zvyšovat úroveň zahradní kultury a životního prostředí.

Ročně pořádá 8 tematických přednášek a besed s promítáním diapozitivů z horské přírody i ze zahrad, z domova i ze zahraničí.

Má dobře vybavenou vlastní knihovnu, odbornému růstu svých členů napomáhá i organizací tematických zájezdů. Vlastním nákladem vydává klubový zpravodaj "Skalničkářův rok", případně další odborné publikace.


Organizuje výměnu semen, které se v omezené míře účastní i zahraniční zájemci. Organizuje prodej i vzájemnou výměnu výpěstků svých členů. Spolupracuje se všemi ostatními kluby i některými organizacemi obdobného zaměření v České i Slovenské republice, s cílem získávání a výměny zkušeností i konkrétních výpěstků.

Klub každoročně pořádá v jarním období výstavu skalniček, hajních rostlin a okrasných dřevin.

Členský příspěvek je 150,- Kč a je splatný do 31.5. příslušného roku. Členové, kteří mají zájem o zaslání klubového zpravodaje "Skalničkářův rok" poštou, hradí navíc 25,- Kč (na Slovensko 50,- Kč). Novým členům se ještě příspěvek zvyšuje o jednorázové zápisné 10,- Kč.

Poslední aktualizace:3.12.2017

Copyright © Klub skalničkářů Brno

webmaster: Petra Roznosová, Jiří Roznos
www.FOTOJE.cz


skalnickář